Category Archives: Politiek

D66 Amsterdam Zuid: het lijsttrekkersdebat

D66 Amsterdam Zuid: het lijsttrekkersdebat

Vanmiddag was ik bij het eerste lijsttrekkersdebat van D66 Amsterdam Zuid. Dat vond plaats in de kantine van AVV Swift. Er zijn twee kandidaten: Sebastiaan Capel en Nilüfer Gündoğan. Allebei bruisen ze van enthousiasme en willen ze graag de kar gaan trekken, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want dan worden ook de bestuurscommissies gekozen, de nieuwe vorm van de oude stadsdeelraden.

Het zijn twee kandidaten met duidelijk een verschillende visie. Simpel gezegd, Sebastiaan ziet de bestuurscommissies als een politiek instrument, dat moet staan voor de belangen van Amsterdam Zuid en haar bewoners en dat als taak heeft deze belangen zo goed mogelijk te waarborgen, binnen de nieuwe verhoudingen die gaan ontstaan. Nilufer ziet de bestuurscommissie meer als een soort verlengde van de centrale stad dat zich zonder politieke lading of kleur sec bezig moet houden met de uitvoering van het beleid. Voor mij is de keuze dan ook duidelijk: volmondig gaat mijn stem naar Sebastiaan Capel. Hij heeft voor mij de juiste inhoud en ervaring, heeft het noodzakelijke politieke gevoel, staat voor een duidelijk herkenbaar D66-geluid en heeft daar boven op nog een flinke dosis charisma. Zet hem op Sebas!

Mocht je nu het lijsttrekkersdebat gemist hebben en er toch bij hebben willen zijn? Niet getreurd, 10 juli is de tweede: http://d66amsterdamzuid.nl/agenda

Aanpak werkloosheid wordt uitgebreid

Aanpak werkloosheid wordt uitgebreid

Het zogenaamde Participatiecentrum in Amsterdam Zuid krijgt een hoger budget om zo meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen activeren. Daarvoor is donderdagavond tijdens de behandeling van de Begroting 2013 een voorstel aangenomen, ingediend door D66-raadslid Thirza Bronner samen met PvdA en VVD.

Bronner: ‘In Amsterdam Zuid wonen ongeveer 3000 personen met een verhoogde afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenoemde trede 1 en trede 2 cliënten van de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Stadsdeel Zuid is sinds 2011 verantwoordelijk voor het activeren van deze groep. Dit jaar is een pilot opgestart, waarbij de situatie van 200 personen in de Marathonbuurt opnieuw bekeken is. Die aanpak blijkt succesvol. Mensen stromen door naar een hogere trede, dus komen dichter bij de arbeidsmarkt, en er is een aantal fraudegevallen opgespoord. D66 wil daarom dat deze aanpak wordt uitgebreid’.

Investeren in een aanpak die werkt
Volgens Bronner is het juist nu van belang extra te investeren in mensen met deze grote afstand tot de arbeidsmarkt. ‘In een tijd waarin de werkeloosheid hoog is en naar verwachting helaas alleen nog maar zal toenemen, moet er een verhoogde aandacht zijn voor deze groep,’ aldus Bronner. ‘Je kan kwetsbare personen niet zo maar buiten spel laten staan. Investeren in een aanpak die werkt is daarom niet alleen verantwoord, maar ook hard nodig, juist nu.’
Eén van de meest succesvolle methodes bleek om mensen in trede 2 te stimuleren om te gaan sporten. Het zelfvertrouwen van deze groep nam daardoor aanzienlijk toe. ‘Vaak bleken groepslessen een belangrijk eerste stapje te zijn om weer actiever deel te gaan nemen aan de maatschappij,’ zegt Bronner.

Met een ander voorstel heeft D66, met steun van PvdA en VVD, er voor gezorgd dat het sportprogramma in Sporthal de Pijp mede met het oog daarop gecontinueerd kan worden. D66 hoopt dan ook dat in de toekomst meer mensen via het activatieprogramma hun weg naar de sporthal zullen vinden. Een ander voorbeeld waarmee succes werd geboekt was de mensen een computercursus te laten volgen, waardoor ze vaardigheden konden ontwikkelen die op de huidige arbeidsmarkt vaak een vereiste zijn.

Lees het oorspronkelijke bericht op: D66AmsterdamZuid.nl